Pomocne informacje dla osób pragnących złożyć odwołanie

ostatnia modyfikacja 17.02.2021

Poniżej zebraliśmy kilka ważnych informacji dotyczących sposobu oceny prac oraz kilka praktycznych rad, jak skutecznie złożyć odwołanie od uzyskanej oceny na zawodach drugiego lub trzeciego stopnia.

Prace są oceniane według ściśle określonych kryteriów oceniania. Pamiętaj, że bierzesz udział w konkursie (nie egzaminie), a OMJ to zawody o wysokim poziomie merytorycznym i wysokich wymaganiach. Jeśli więc uzyskana ocena jest niska, nie oznacza to wcale, że Twoja praca jest bezwartościowa lub że zostałeś źle zrozumiany. Niska ocena wynika najczęściej z przyjętych kryteriów oceniania, które są znacznie surowsze niż w innych konkursach. W sporadycznych sytuacjach mogło jednak dojść do przeoczenia podczas sprawdzania. Odwołania służą temu, by wyeliminować całkowicie takie przypadki. Jeśli więc uważasz, że zadanie rozwiązałeś poprawnie, a uzyskałeś zbyt mało punktów, albo że postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania powinien skutkować większą liczbą punktów, to złóż odwołanie. Komisja odwoławcza zapozna się z jego treścią i jeszcze raz dokładnie przeanalizuje Twoje rozwiązanie, upewniając się, czy Twoja praca została na pewno oceniona zgodnie z przyjętymi kryteriami. Dokładne wyjaśnienie końcowej oceny otrzymasz w odpowiedzi na swoje odwołanie.

Ocenie podlega jedynie to, co jest w pracy. Dlatego przygotowując odwołanie nie warto wkładać dużego wysiłku w to, by wyjaśniać drobiazgowo, co napisałeś, lub co miałeś na myśli podczas zawodów. Komisja ma przed oczami Twoją pracę i jedynie jej zawartość może oceniać. Twoje uzupełniające wyjaśnienia dotyczące rozwiązania nie wpłyną na punktację, gdyż nie ma ich w Twojej pracy. Napisz więc w 2-3 zdaniach, bez wchodzenia w szczegóły, co Cię niepokoi, dlaczego uważasz, że dostałeś za mało punktów. To zdecydowanie wystarczy. Takie wyjaśnienie jest również najbardziej pomocne dla komisji, gdyż często daje wskazówkę, gdzie należy szukać ewentualnych przeoczeń.