Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Juniorów

Obozy Naukowe OMJ organizowane są pod koniec roku szkolnego, po zakończeniu odbywającej się w nim edycji Olimpiady. Pierwszy z nich (poziom OM) przeznaczony jest dla najlepszych laureatów zakończonej edycji OMJ, którzy (w większości) kończą swoje zmagania z OMJ, a rozpoczynają przygotowania do OM, czyli Olimpiady Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym. Drugi Obóz (poziom OMJ) przeznaczony jest dla młodszych uczestników Olimpiady i służy rozwijaniu ich talentu. Każdy z Obozów trwa tydzień, a kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na finale OMJ, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie OMJ.

W latach 2011-2014 obozy odbywały się w w miejscowości Perzanowo (woj. mazowieckie), następnie w latach 2015-2019 oraz 2022 — w Szczyrku (woj. śląskie), a od 2023 roku — w Świętej Katarzynie (woj. świętokrzyskie).


Broszury Obozów Naukowych Olimpiady Matematycznej Juniorów

ostatnia aktualizacja 20.01.2024

2022 2023
Poziom OMJ Pdf_icon Pdf_icon
Poziom OM Pdf_icon Pdf_icon

Treści zadań Obozów Naukowych Olimpiady (w wybranych opracowaniach dodano wskazówki)

ostatnia aktualizacja 03.06.2023

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021
Poziom OMJ Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon
Poziom OM -- Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Broszury Obozów Naukowych Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

ostatnia aktualizacja 03.04.2016

2011 2012 2013 2014 2015
Poziom OMG Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon
Poziom OM -- Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon