Poprzednie Olimpiady

ostatnia aktualizacja 11.11.2023


Podsumowania poprzednich edycji Olimpiady

Podsumowania poprzednich edycji Olimpiady, zawierające najważniejsze informacje o przebiegu zawodów, w tym dane statystyczne, informacje o miejscach przeprowadzania zawodów, a także listy zadań wraz z rozwiązaniami (również z zawodów zagranicznych), listy osób zakwalifikowanych do drugiego i trzeciego etapu, komunikat prasowy (zawierający listy finalistów, laureatów oraz ich nauczycieli, a także składy drużyn na zawody międzynarodowe i osoby zakwalifikowane na Obozy Naukowe) oraz składy komitetów Olimpiady w danej edycji.


Historia Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiady Matematycznej Juniorów

W związku ze zmianami w polskim systemie oświatowym (od 1.09.1999 r. wprowadzono nowy typ szkoły – gimnazjum) Komitet Główny Olimpiady Matematycznej postanowił w 2005 roku powołać Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów (OMG). W 2009 roku MEN powierzyło organizację czwartej edycji OMG Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej. Efektem tych zmian było powstanie Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, podlegającego bezpośrednio Stowarzyszeniu na rzecz Edukacji Matematycznej.


Poczet członków Komitetów Głównych OMG i OMJ

Pierwsza edycja OMG odbyła się w roku szkolnym 2005/2006. Przeprowadzona była społecznie, przy szczególnym udziale osób zaangażowanych w prace Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej i Nauczycielskiego Komitetu Doradczego Olimpiady Matematycznej. Powołany został Komitet Główny OMG, który wzorując się na organizacji Olimpiady Matematycznej ustalił, że OMG będzie odbywać się w formie trzystopniowych indywidualnych zawodów.


Niektóre materiały prasowe dotyczące Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów była pierwszą ogólnopolską olimpiadą dla uczniów szkół gimnazjalnych. Od początku budziła zainteresowanie zarówno środowiska matematycznego, jak i z czasem – mediów lokalnych i ogólnopolskich. Poniższe archiwum zawiera wybór artykułów i materiałów prasowych dotyczących OMG i OMJ, publikowanych m.in. w czasopiśmie Delta i w Gazecie Wyborczej.