Materiały z konferencji Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej

Konferencja organizatora Olimpiady to coroczne spotkanie osób zaangażowanych w edukację matematyczną, popularyzację matematyki oraz pracę z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Poniżej zamieszczamy wybrane materiały pochodzące z wystąpień na konferencjach, w tym zadania prezentowane na specjalnej sekcji konferencji ,,Elementarne, ale niebanalne", która odbyła się w październiku 2019 r. Na dole strony znajdą Państwo odnośniki do stron konferencji, gdzie zamieszczono szerszy wybór wystąpień, między innymi związanych z ciekawymi aspektami matematyki elementarnej oraz z metodami pracy z uczniem zdolnym.


Konferencja ,,Elementarne, ale niebanalne (Sielpia, 25–27 października 2019 r.)
Sekcja dla nauczycieli ze szkoół podstawowych


Wybrane materiały z wystąpień podczas konferencji SEM oraz seminariów OMG


Odnośniki do stron konferencji SEM