Stypendia Fundacji mBanku na rok 2024

Już po raz szósty Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej - organizator OMJ - ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom Olimpiady Matematycznej Juniorów stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku.

Stypendia przyznane zostały na podstawie wyników zawodów trzeciego stopnia XIX OMJ (2023/24), a ich wysokość zależy od liczby punktów uzyskanych w zawodach finałowych, zgodnie z poniższą tabelą.

  • 29-30 punktów - roczne stypendium w wysokości 2000 zł
  • 24-28 punktów - roczne stypendium w wysokości 1500 zł
  • 19-23 punktów - roczne stypendium w wysokości 1000 zł

Stypendia będą wypłacane od września 2024 r. w czterech równych ratach co trzy miesiące. Warunkiem otrzymania stypendium jest wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie do dnia 30 kwietnia 2024 r. oświadczenia. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres biura Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej: Instytut Matematyczny PAN ul. Śniadeckich 8, p. 610, 00-656 Warszawa.

Poniższa lista przedstawia stypendystów nagrodzonych w 2024 r.


lp. nazwisko imię klasa szkoła miejscowość
1 Abramczuk Iga Helena 8 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a Warszawa
2 Dembny Aleksander 7 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego Poznań
3 Dybich Piotr Jan 8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie Strzyżów
4 Klim Juliusz Stanisław 8 Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek
5 Konieczny Marek Marcin 7 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej Chorzów
6 Kowalik Krzysztof 8 Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej Warszawa
7 Kulyk Mariia 8 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mariusza Zaruskiego Wrocław
8 Kuryłłowicz-Kaźmierczak Julian Zbigniew 6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Verum et Bonum Poznań
9 Rotkiewicz Aleksander 8 Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Sulejówek