Organizacja zawodów finałowych XIX OMJ (16-17 marca 2024 r.)

dodano dnia 13.02.2024

1. Miejsce i czas pisania zawodów

Zawody trzeciego stopnia XIX OMJ odbędą się w dniu 16 marca 2024 r. (sobota) w godzinach 11:00-14:00 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

2. Miejsce i czas uroczystego zakończenia XIX OMJ

Uroczyste zakończenie XIX OMJ odbędzie się w dniu 17 marca 2024 r. (niedziela) w godzinach 11:00-13:00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym PW, przy placu Politechniki 1.

Uwaga. Podczas zakończenia wydawane będą m.in. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata.

3. Zakwaterowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom każdy uczeń spoza Warszawy powinien przybyć na zawody pod opieką osoby pełnoletniej. Uczestnicy spoza Warszawy pragnący skorzystać z noclegów oferowanych przez organizatorów powinni dokonać rezerwacji w następujący sposób.

  • Jeśli opiekunem ucznia będzie osoba wyznaczona przez szkołę (np. nauczyciel), należy wypełnić formularz dostępny w zakładce „Finał noclegi” w panelu szkolnego koordynatora OMJ.
  • Jeśli opiekunem ucznia będzie osoba niezwiązana bezpośrednio ze szkołą (np. rodzic), prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „Finał noclegi” w panelu ucznia.

Organizatorzy zarezerwują nocleg dla uczestnika i jego opiekuna w hotelu (w 2 lub 3 osobowym pokoju) oraz wyżywienie (śniadania i obiady), w oparciu o informacje przekazane przy pomocy formularza w zakładce „Finał noclegi”. Szczegółowych informacji udziela Pani Halina Małek, tel. 665 729 720, e-mail: [email protected].

Formularz dostępny w zakładce „Finał noclegi” wypełniają JEDYNIE osoby korzystające z oferowanych przez organizatorów noclegów. Formularz należy wypełnić do dnia 26 lutego 2024 r. do godz. 23:59. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika i jego opiekuna z oferowanych noclegów.

4. Informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży uczestników dojeżdżających na zawody

Każdemu uczestnikowi zawodów trzeciego stopnia, dojeżdżającemu spoza Warszawy środkami publicznego transportu zbiorowego, przysługuje zwrot kosztów podróży na zawody finałowe. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wytycznymi dotyczącymi przygotowania niezbędnej dokumentacji.

5. Udział w zawodach finałowych

Na zawody należy przybyć w dniu 16 marca 2024 r. (sobota) najpóźniej o godz. 10:30. Przed wejściem na salę każdy uczestnik powinien okazać aktualną legitymację szkolną. Uczestnik powinien też potwierdzić swoją obecność poprzez podpis na liście obecności. Są to warunki konieczne dopuszczenia do udziału w zawodach.

Każdy uczestnik zawodów trzeciego stopnia powinien zaopatrzyć się w przybory do pisania: długopis lub pióro piszące kolorem czarnym lub niebieskim oraz ołówek. Dopuszczalne są również przybory do wykonywania kolorowych rysunków geometrycznych. Zachęcamy także do zabrania ze sobą przyborów do konstrukcji geometrycznych (dopuszczalne są jedynie cyrkiel, linijka, ekierka, kątomierz). Nie są dopuszczalne inne przybory. Papier dostarczą organizatorzy.

Uwaga! Poza materiałami dostarczonymi przez organizatorów uczestnicy zawodów trzeciego stopnia mogą mieć na stoliku jedynie legitymację szkolną, wymienione wyżej przybory, a także swoje napoje oraz jedzenie. Wszystkie inne przedmioty, w tym notatki, książki, kalkulatory, (wyłączone) telefony komórkowe, zegarki, smartwatche, itp. muszą pozostać schowane.

6. Przebieg zawodów finałowych

Rozwiązywanie zadań rozpocznie się punktualnie o godzinie 11:00 i potrwa do godz. 14:00. W tym czasie opiekunów i wszystkich nauczycieli zapraszamy gorąco na seminarium olimpijskie z matematyki. Po zakończeniu zawodów przewidziany jest obiad dla uczestników, a po obiedzie, ok. godz. 15:00, odbędzie się omówienie zadań, na które zapraszamy nie tylko uczestników i ich opiekunów, lecz także nauczycieli i sympatyków Olimpiady.

7. Zgłaszanie nauczycieli uczestników

Wraz z publikacją wyników zawodów trzeciego stopnia sporządzany jest komunikat prasowy, zawierający między innymi listę nagrodzonych oraz nazwiska nauczycieli uczestników finału. Do dnia zawodów uczestnicy mogą zgłaszać swoich nauczycieli, poprzez umieszczenie w odpowiedniej zakładce panelu ucznia danych nauczyciela oraz wypełnionego druku zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga — prosimy o wprowadzenie poprawnych adresów mailowych nauczycieli. Posłużą one do weryfikacji poprawności danych oraz do wysyłki podziękowań.

8. Koszulki

Uczestnicy zawodów trzeciego stopnia otrzymają pamiątkowe koszulki. W panelu ucznia można zgłaszać preferencje dotyczące rozmiaru koszulki. Formularz powinien zostać wypełniony do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 23:59.

9. Kontakt z organizatorami zawodów

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji finału prosimy o kontakt z Panią Haliną Małek, tel. 665 729 720, e-mail: [email protected].