Ważne informacje dla uczestników zawodów II stopnia XIX OMJ (2023/24)

dodano dnia 21.12.2023

1. Miejsce i czas pisania zawodów

Zawody drugiego stopnia XIX OMJ odbędą się w sobotę 13 stycznia 2024 roku w godzinach 11:00-14:00.

2. Obowiązek potwierdzenia udziału poprzez kwestionariusz on-line

Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia XIX OMJ powinien potwierdzić swoją obecność poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej do dnia 10 stycznia 2024 r., do godz. 23:59. Prosimy o bardzo uważne wprowadzanie danych, gdyż po ich zatwierdzeniu nie będzie można wprowadzać żadnych zmian, ani ponownie wypełniać kwestionariusza. Niedopełnienie tego obowiązku w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach drugiego stopnia.

3. Panel ucznia na stronie Olimpiady

Po wypełnieniu kwestionariusza zawodnika, uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ otrzyma na podany przez siebie adres mailowy link aktywujący dostęp do panelu ucznia. Po zalogowaniu do panelu ucznia każdy uczestnik będzie miał dostęp do wprowadzonych przez siebie danych, a w stosownym czasie po zawodach będzie mógł sprawdzić uzyskaną punktację i złożyć ewentualne odwołanie.

Uwaga. Link aktywacyjny wysyłany jest przez system OMJ natychmiast po zatwierdzeniu danych. W razie nieotrzymania maila z linkiem aktywacyjnym należy sprawdzić foldery typu SPAM, kosz, społeczności, oferty itp.

4. Przydział miejsca pisania zawodów

Każdy uczestnik został przypisany do udziału w zawodach w miejscu odpowiadającym położeniu terytorialnemu szkoły. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach drugiego stopnia. Należy to zasygnalizować w polu uwag podczas wypełniania kwestionariusza najpóźniej do dnia 3 stycznia 2024 r., do godz. 23:59.

Uczniowie, których szkoły znajdują się w Warszawie zostali przydzieleni do udziału w zawodach drugiego stopnia do jednego z trzech miejsc, zgodnie z podziałem na listach osób zakwalifikowanych. Zmiana miejsca udziału w zawodach w obrębie Warszawy nie jest możliwa.

5. Informacje dotyczące zwrotu kosztów podróży uczestników dojeżdżających na zawody

Uczniowie dojeżdżający środkami komunikacji publicznej do miejsca zawodów spoza miejscowości, w której one odbywają się, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów podróży na zawody. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze wytycznymi dotyczącymi przygotowania niezbędnej dokumentacji.

6. Kiedy należy przybyć na zawody i co należy zabrać?

Na zawody należy przybyć w dniu 13 stycznia 2024 r. (sobota) najpóźniej o godz. 10:20. Przed wejściem na salę każdy uczestnik okazuje aktualną legitymację szkolną. Uczestnik potwierdza też swoją obecność poprzez podpis na liście obecności. Są to warunki konieczne dopuszczenia do udziału w zawodach.

Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia powinien zaopatrzyć się w przybory do pisania. Papier dostarczą organizatorzy. Zachęcamy także do zabrania ze sobą przyborów do konstrukcji geometrycznych.

Dopuszczalne są jedynie następujące przybory:

  • długopis lub pióro piszące kolorem czarnym lub niebieskim (jedyne dopuszczalne kolory),
  • przybory do wykonywania rysunków, np. ołówek, kolorowe kredki, flamastry (nie wolno stosować zakreślaczy, korektorów),
  • cyrkiel oraz linijka lub ekierka (nie wolno stosować kątomierzy).

Uwaga! Poza materiałami dostarczonymi przez organizatorów uczestnicy zawodów drugiego stopnia mogą mieć na stoliku jedynie legitymację szkolną, wymienione wyżej przybory, a także swoją wodę (i ewentualnie coś do zjedzenia). Wszystkie inne przedmioty, w tym notatki, książki, kalkulatory, (wyłączone) telefony komórkowe itp. będą musiały pozostać w torbie/plecaku, umieszczonym obok stolika. W związku z tym bardzo prosimy, by zredukować do minimum liczbę wartościowych rzeczy zabieranych ze sobą na zawody.

7. Przebieg zawodów drugiego stopnia

Rozwiązywanie zadań rozpocznie się punktualnie o godzinie 11:00 i potrwa do godz. 14:00. W tym czasie w wybranych miejscach przeprowadzone będą również seminaria dla nauczycieli matematyki i innych osób zainteresowanych Olimpiadą. Szczegółowe informacje o seminariach podane zostaną w osobnym komunikacie.

Bezpośrednio po zawodach, ok. godz. 14:30 odbędzie się w wybranych miejscach wspólne omówienie rozwiązań. Będzie to cenna okazja do prezentacji swoich rozwiązań przy tablicy oraz rozmów z rówieśnikami z innych szkół o matematyce i zadaniach olimpijskich. Zachęcamy, aby zaplanować dłuższy pobyt w miejscu zawodów!

8. Tryb i terminarz ogłaszania wyników zawodów

Wyniki punktowe zawodów drugiego stopnia oraz próg kwalifikacyjny do zawodów trzeciego stopnia będą ogłoszone w dniu 24 stycznia 2024 r. Próg ogłoszony zostanie w aktualnościach, a wyniki punktowe dostępne będą dla każdego uczestnika poprzez panel ucznia. W dniach 24-26 stycznia 2024 r. poprzez panel ucznia, uczestnicy zawodów będą mogli składać odwołania od uzyskanych od siebie ocen. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, Komitet Główny OMJ ogłosi na stronie Olimpiady listę osób zakwalifikowanych do finału. Po ogłoszeniu listy finalistów odwołania od uzyskanej punktacji nie będą rozpatrywane.