Aktualności

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XIX OMJ (2023/24)

dodano dnia 04.12.2023

Dostępne są już listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XIX OMJ (2023/24). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Listy mogą ulec niewielkim zmianom po zakończeniu postępowań wyjaśniających dotyczących niesamodzielności w zawodach pierwszego stopnia oraz na skutek ewentualnych odwołań.

Uczestnicy zawodów pierwszego stopnia, którzy nie znaleźli się na powyższych listach, mogą uzyskać informację o swoim wyniku punktowym, a także złożyć odwołanie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie OMJ.

Informujemy, że możliwość dostępu do panelu ucznia (po wypełnieniu kwestionariusza on-line) pojawi się wraz z publikacją ostatecznej listy zakwalifikowanych w dniu 21 grudnia 2023 r., która zawierać będzie również przydział miejsc pisania oraz szczegółowe informacje dotyczące organizacji zawodów drugiego stopnia.

Zachęcamy do zapoznania się ze statystykami części korespondencyjnej I etapu XIX OMJ.

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej XIX OMJ (2023/2024)

dodano dnia 21.10.2023

Zachęcamy do lektury rozwiązań zadań części korespondencyjnej zawodów I stopnia XIX OMJ. Wstępne listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia ogłoszone zostaną 4 grudnia 2023 r.

Poprawna redakcja i adresowanie rozwiązań części korespondencyjnej

dodano dnia 06.10.2023

Przypominamy, że tylko do poniedziałku 16 października 2023 r. można przesyłać rozwiązania zadań części korespondencyjnej tegorocznej edycji Olimpiady (decyduje data stempla pocztowego). Zwracamy uwagę na konieczność poprawnej redakcji i adresowania rozwiązań zgodnie z opublikowanymi wytycznymi. Zachęcamy również do lektury tekstu pt. ,,Jak zredagować rozwiązanie zadania w OMJ?" autorstwa Tomasza Szymczyka, jednego z twórców OMJ i wieloletniego przewodniczącego Komitetu Okręgowego OMJ w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że brak udziału w części testowej lub brak rejestracji szkoły do testu nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań części korespondencyjnej!

Rozwiązania zadań testowych XIX OMJ oraz wstępne statystyki

dodano dnia 30.09.2023

Dostępne są już rozwiązania zadań testowych tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do lektury! Dostępny jest również formularz, w którym można sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi.

Według wstępnych danych wprowadzonych przez szkolnych koordynatorów, w zawodach wzięło udział 6295 uczniów z 946 szkół podstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z obszernymi statystykami z zawodów.

Przypominamy, że do 16 października nadsyłać można do Komitetów Okręgowych rozwiązania zadań części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia. Nie jest konieczne wysyłanie wszystkich rozwiązań. Warto pamiętać, że w części korespondencyjnej można uzyskać nawet 42 punkty. O kwalifikacji do zawodów drugiego stopnia decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w części testowej oraz w części korespondencyjnej.

Zadania części testowej XIX OMJ (2023/2024)

dodano dnia 28.09.2023

Dzisiaj odbyła się część testowa zawodów pierwszego stopnia tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do zmierzenia się z zadaniami, które rozwiązywali nasi uczestnicy. W sobotę, po wprowadzeniu odpowiedzi uczestników do systemu, uruchomiony zostanie formularz, w którym będzie można sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi. Rozwiązania zadań testowych opublikowane zostaną w ciągu kilku dni.